Недялко Дяков

Недялко Дяков
GitHub
ndyakov
Сайт
http://ndyakov.eu

Теми

 • Go на 4 години
 • Интересни канали в YouTube
 • Сортиране на масиви(слайсове) от структури
 • Напомняне за кода
 • [Проект] golastfm
 • Лекция днес (14.01)
 • Отговори

  Инсталирайте си Go

  Първа задача

  Втора задача

  Второ предизвикателство

  Напомняне за кода

  Регулярни изрази

  Трета задача

  1.2

  Напомняне за лекциите

  [Проект] golastfm

  Какво искате да ви покажем с Go?

  Критерии за проектите