Синтаксис

 1. Композиция от типове - инициализация

  http://lectures.fmi.golang.bg/04-types_and_interfaces.slide#20

  Имаме следните типове:

    type Module1 struct{
      module1Int int
    }
    type Module2 struct{
      module2Int int
    }
    type Test struct{
      module1 Module1
      module2 Module2
      myField int
    }
  

  Първи начин за инициализация:

    var test Test
    test.myField = 1
    test.module1.module1Int = 11
    test.module2.module2Int = 12
  

  Втори начин:

    test := Test{myField: 1, module1: Module1{module1Int: 11}, module2: Module2{module2Int: 12}}
  

  Трети начин:

    test := new(Test)
    test.myField = 1
    test.module1.module1Int = 11
    test.module2.module2Int = 12
  

  За проби: http://play.golang.org/

    fmt.Println(test.myField)
    fmt.Println(test.module1.module1Int)
    fmt.Println(test.module2.module2Int)
  

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.